Tracknteach: your e-partner for educational practice analysis

Lähtökotha:

Nykyään monet koulutusjärjestelmät, etenkin (mutta eivät ainoastaan) EU:ssa edistävät erilaisten taitojen, kuten kansalaisuuden, kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja sosiaalisten taitojen kehittämistä ja kouluttamista.

 

Monet päättäjät, kasvatustieteilijät ja opettajat ovat kuitenkin eri mieltä siitä, kuinka näitä taitoja kehitetään ja harjoitellaan.

 

Monitieteinen opetus, jossa oppitunnin sisältö usein kietoutuu yhteen, on yksi tapa tehdä niin. Tracknteach haluaa helpottaa tätä hakua tarjoamalla asianmukaista analyysiä ja tietoa opetustoiminnan rakenteesta.

Tilanne

Mitä meillä on tällä hetkellä:

 • T'nT-verkkosivusto ja tietokanta
 • Oppituntien kerääminen (jatkuu viimeisenä projektivuonna 2020-2021)
 • 4. Analyysikategoriat oppitunneille: taidot, avainindikaattorit, menetelmät, työkalut
 • Taitojen arviointimonitori taitojen kasvun visualisoimiseksi (beetaversio rakenteilla, Miniemeninstituutin työharjoittelu 2020-2021)

Tehtävää

Mitä aiomme tehdä:

 • Viimeistellä 4 analyysiluokkaa (validointi) (1)
 • Tarjota työkaluja, joiden avulla opettajat voivat saavuttaa globaalin osaamisen opiskelijoiden keskuudessa  (2)
 • Vahvistaa opettajien tietoisuutta siitä, miksi he tekevät mitä tekevät luokassa käyttämällä T'nT tä (3)
 • Kuinka T'nT edistää syvällistä oppimista (DL)? (4)
 • Kuinka T'nT voi auttaa muovaavaa opetusta ja arviointia? (5)

Toiminta

Tehtävien suunnittelu:

 • UC Utrecht (NL): Maaike Koopman
 • UC Karel de Grote (B): Debbie de Neve
 • Miniemeninstituut (B): Diederik Roelandts
 • Muut kumppanit (nykyiset FS21-koulut)
 • Kumppani X:ltä apua (1), (2), (3) varten
 • Kumppani Y tiedonkeruun kohdissa (4), (5) 

Tulokset

Soveltaminen:

 • Erasmus+ KA2 (call 2021)
 • Älyllinen tuotos 1: vinkkejä tehokkaaseen osaamiseen suuntautuneeseen opetukseen
 • Älyllinen tuotos 2: T'nT: n käytön DL-tehokkuuden tutkiminen 
 • Älyllinen tuotos 3: menetelmä ja työkalut taitojen arviointiin