Tracknteach: din e-partner for analyse av pedagogisk praksis

Utgangspunktet:

I dag fremmer mange utdanningssystemer, spesielt (men ikke bare) i EU, utvikling og opplæring av ulike ferdigheter som statsborgerskap, kritisk tenkning, problemløsning og sosiale ferdigheter.

 

Mange beslutningstakere, forskere og lærere er imidlertid uenige i hvordan de skal utvikle og praktisere disse ferdighetene. Tverrfaglig undervisning, der man ofte fletter sammen ulikt innhold, er en av måtene å gjøre det på.

 

Tracknteach ønsker å legge til rette for dette søket ved å gi riktig analyse og innsikt i strukturen til undervisningsaktivitetene. 

Situasjon

Det vi har nå:

 • T'nT nettsted og database
 • Samling av undervisningsaktiviteter (utvides i siste prosjektår  2020-2021)
 • 4 Analysekategorier for undervisningsaktiviteter: ferdigheter, nøkkelindikatorer, metoder, verktøy
 • Vurdering og overvåkning av kompetansen for å visualisere ferdighetsveksten (betaversjon under konstruksjon, Miniemeninstituut praksisoppgave 2020-2021)

Å gjøre

Hva vi skal gjøre:

 • Finjuster de 4 analysekategoriene (validering) (1)
 • Gi verktøy som gjør det mulig for lærere å nå globale kompetanser blant studenter (2)
 • Styr lærernes bevissthet om hvorfor de gjør det de gjør i klassen gjennom bruk av T'nT? (3)
 • Hvordan bidrar T'nT til dyp læring (DL)? (4)
 • Hvordan kan T'nT bidra til formativ undervisning og vurdering? (5)

Handling

Utforming av oppgaver:

 • Hogeschool Utrecht (NL): Maaike Koopman
 • UC Karel de Grote (B): Debbie de Neve
 • Miniemeninstituut (B): Diederik Roelandts
 • Andre partnere (nåværende FS21-skoler)?
 • Partner X for hjelp med (1), (2), (3)
 • Partner Y for datainnsamlingen i (4), (5)

Resultat

Applikasjon:

 • Erasmus+ KA2 (oproep 2021)
 • Intellektuell produksjon 1: tips og triks for effektiv kompetanseorientert undervisning
 • Intellektuell produksjon 2: forskning på DL effektivitet ved bruk av T'nT
 • Intellektuell produksjon 3: metode og verktøy for ferdighetsvurdering