Tracknteach: jouw e-partner voor de analyse van je onderwijspraktijk

Uitgangspunt:

Vandaag stimuleren heel wat onderwijssystemen - vooral (maar niet alleen) in Europa - de ontwikkeling en inoefening van een waaier aan vaardigheden zoals burgerschap, kritisch denken, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden.

 

Heel wat beleidsmakers, onderwijswetenschappers en leraren zijn het echter oneens over hoe men deze vaardigheden bij leerlingen kan ontwikkelen en inoefenen. Vakoverschrijdend onderwijs, waarbij lesinhouden met elkaar vervlochten zijn, is een van manieren om dit te doen. 

 

Tracknteach wil de zoektocht naar de meest aangewezen tools voor vaardigheidstraining vergemakkelijken door diepgaande analyse en inzicht te bieden in de structuur van lesactiviteiten.

Situatie

Wat we nu hebben:

 • T'nT-website en databank
 • Verzameling lesactiviteiten (wordt aangevuld in laatste projectjaar 2020-2021)
 • 4 Categorieën voor analyse van de lesactiviteiten: vaardigheden, sleutelindicatoren, methoden, tools
 • Evaluatiemonitor om de groei van vaardigheden zichtbaar te maken) (beta versie onder constructie, stageproject Miniemeninstituut 2020-2021)

To do

Wat we gaan doen:

 • 4 Analysecategorieën verfijnen (validatie) (1)
 • Tools aanreiken om global competences bij leerlingen te bereiken (via koppeling van lesactiviteiten aan categorieën) (2)
 • Via gebruik van T'nT leraren zich bewuster doen worden van waarom ze doen wat ze doen in de klas? (3)
 • Hoe draagt T'nT bij tot diep leren (DL)? (4)
 • Hoe draagt T'nT bij tot formatief handelen en evalueren? (5)

Actie

Taakverdeling:

 • Hogeschool Utrecht (NL): Maaike Koopman
 • UC Karel de Grote (B): Debbie de Neve
 • Miniemeninstituut (B): Diederik Roelandts
 • Andere partners (o.a. huidige FS21-scholen)?
 • Hulp bij (1), (2), (3)
 • Dataverzameling bij (4), (5)

Resultaat

Projectaanvraag:

 • Erasmus+ KA2 (oproep 2021)
 • Intellectual output 1: tips&tricks voor effectieve competentie-georienteerde didactiek
 • Intellectual output 2: onderzoek naar de effectiviteit van DL bij gebruik van T'nT
 • Intellectual output 3: methode en tools voor de evaluatie van vaardigheden